Pebble Media Privacybeleid

 

 

Laatste update : Mei 2018

 

Over Pebble Media

Pebble Media nv is een reclamebedrijf dat reclameruimte op de websites van zijn opdrachtgevers (de ‘Portfolio’) behandelt en commercialiseert.
De content van de websites die vertegenwoordigd worden door Pebble Media, is toegankelijk voor (a) gebruikers die op deze sites ingeschreven zijn (de ‘Leden’) en (b) niet-geregistreerde gebruikers van deze sites (de ‘Bezoekers’).
De opdracht van Pebble Media bestaat erin om de uitgevers van websites, mobiele sites en apps in contact te brengen met adverteerders die via deze media willen communiceren, zodat hun bezoekers het best mogelijke aanbod krijgen gepresenteerd.
De activiteiten van Pebble Media omvatten verder nog het invoeren en het beheren van systemen om content aan te passen en aan te bevelen namens specifieke sites die deel uitmaken van haar Portfolio.
Om Pebble Media in staat te stellen om haar activiteiten uit te voeren en de kwaliteit van uw surfervaring op die verschillende media zo goed mogelijk te verhogen, gaat Pebble Media op zoek naar reclameboodschappen en content die u zeer waarschijnlijk zullen interesseren.
Deze reclameboodschappen en content worden automatisch geselecteerd op basis van vooraf vastgelegde criteria, die worden bepaald door de content van de pagina’s of de categorieën van de sites die u bezoekt en de informatie die u met Pebble Media hebt kunnen delen op het moment dat u zich op verschillende sites of diensten inschreef.
Tijdens deze handelingen communiceert Pebble Media met uw computer door middel van een systeem van reclamecookies, waarmee deze criteria kunnen worden verzameld.
Omdat uw vertrouwen onze absolute prioriteit is, hebben we vooraf de volgende principes vastgelegd waarmee we uw persoonsgegevens beschermen.
In overeenstemming met deze principes beschermen we uw persoonsgegevens en delen we ze alleen in de volgende gevallen met derden:

(1) met uw toestemming;

(2) om uw instructies uit te voeren;

(3) om u onze functionaliteit te bieden wanneer dit redelijkerwijs nodig lijkt;

(4) wanneer we menen dat dit wettelijk vereist is of naar aanleiding van een dagvaarding of een andere gerechtelijke procedure;

(5) om ervoor te zorgen dat onze gebruikersvoorwaarden worden nageleefd;

(6) om ervoor te zorgen dat de gebruikersvoorwaarden van onze ‘Portfolio’ worden nageleefd.

We hebben de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens die u ons bezorgt, zo goed mogelijk te beschermen. Die maatregelen beantwoorden aan de normen in onze sector en aan de geldende wetgeving.

Over ons privacybeleid

Controleer wanneer u een site bezoekt of een identificatieformulier invult altijd of er een privacybeleid wordt vermeld, waarin wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden beschermd. Controleer ook de informatie over de cookies die op die website worden gebruikt.
Dit Privacybeleid geldt voor alle producten en diensten die door Pebble Media in haar ‘Portfolio’ worden aangeboden over haar websites en apps en voor alle producten die door Pebble Media worden gecommercialiseerd voor haar klanten (collectief de ‘Diensten’ genoemd).
De bedoeling van dit bericht is om duidelijk te maken welke gegevens Pebble Media verzamelt wanneer u de websites van de klanten uit haar Portfolio raadpleegt, wat de bedoeling daarvan is en over welke middelen u beschikt om zich tegen dit beleid te verzetten.
Deze mededeling kan op elk moment worden gewijzigd, zodat ze op elk moment in overeenstemming is met nieuwe ontwikkelingen in de voorschriften, de rechtspraak, de technologie en eventuele nieuwe diensten die door Pebble Media worden aangeboden.
Deze veranderingen worden doorgevoerd in overeenstemming met de verbintenissen van Pebble Media op het vlak van verantwoorde reclamepraktijken.
We adviseren u daarom om deze mededeling regelmatig te raadplegen.
Als u het niet eens bent met een of meerdere wijzigingen, kunt u aan onze Diensten vragen om uw gegevens in het vervolg niet meer te gebruiken.
U kunt op elk moment gegevens raadplegen, wijzigen of wissen met behulp van de functionaliteiten die we u in artikel 3 van deze overeenkomst ter beschikking stellen.
Behalve dit document kunt u ons ‘Beleid in verband met het gebruik van cookies’ raadplegen via
DEZE LINK.

 

1. Welke gegevens worden verzameld

We verzamelen uw persoonsgegevens als volgt :

1.1 Registratie

We verzamelen gegevens wanneer u een account opent op een van de websites uit onze Portfolio.

Wanneer u een account opent op een van de websites van de leden uit onze Portfolio, vragen we uw toestemming om bepaalde gegevens van u te verzamelen, zoals geslacht, geboortejaar, postcode en e-mailadres.
Tijdens dit registratieproces kunt u extra informatie vrijgeven, waarmee we uw profiel nog beter kunnen organiseren en waarmee we u nog meer aangepaste diensten kunnen verlenen binnen of buiten het kader van onze dienstverlening (bv. op maat gemaakte content, aanbevelingen van content, beter gerichte reclame …).

1.2 Gebruik van sites en apps van de leden van onze Portfolio

We verzamelen gegevens wanneer u de sites van de leden van onze Portfolio bezoekt en interactie voert met de reclameboodschappen binnen of buiten het kader van onze diensten.

We verzamelen gegevens wanneer u als lid of als bezoeker de websites, apps of andere diensten gebruikt die de leden van onze Portfolio u ter beschikking stellen. Zo verzamelen we gegevens wanneer u op een reclameboodschap klikt binnen of buiten het kader van onze diensten of wanneer u informatie zoekt, aan een enquête deelneemt, apps van onze Portfolio installeert of artikels deelt. Als u verbonden met bent een of meer leden van onze Portfolio of een andere Dienst of als een van onze cookies op uw toestel u identificeert, updaten we uw profiel met uw gebruikersgegevens en de verbindingsgegevens, zoals wordt beschreven in artikel 1.5 van dit Beleid (nl. uw IP-adres). Zelfs wanneer u niet met een Dienst verbonden bent, registreren we gegevens over de toestellen die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten.

1.3 Cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om gegevens te verzamelen.

Zoals beschreven in ons Cookiebeleid gebruiken we cookies en vergelijkbare technologieën – en dan in het bijzonder de identificerende mobiele apps – om u op verschillende diensten te herkennen, om meer te weten te komen over uw interesses binnen of buiten het kader van onze diensten, om uw ervaring te verbeteren, om de veiligheid te verbeteren, om het gebruik en de doeltreffendheid van onze diensten te meten en om reclame te verspreiden. U kunt het gebruik van de cookies aanpassen op de manier die in ons Cookiebeleidwordt beschreven. Door zich toegang te verschaffen tot onze diensten of de diensten van de leden van onze Portfolio, stemt u in met de plaatsing van cookies en tags in uw browser en uw HTML e-mailberichten, in overeenstemming met dit Privacybeleid (zie hiervoor ons Beleid in verband met het gebruik van cookies.

1.4 Webreclame en tags

We gebruiken reclametechnologieën en websitetags om gegevens te verzamelen.

We bieden meerdere opties (zie artikel 3 van deze overeenkomst) waarmee u uw profiel in verband met doelgerichte reclame kunt raadplegen of aanpassen.
Als u niet wilt dat we uw gedrag volgen op de sites van de leden van onze Portfolio, kunt u kiezen voor de terugtrekoptie. Als u dat niet doet, stemt u in met het gebruik van webtags en andere reclametechnologieën.

We meten de reclameprestaties en verdelen ze in overeenstemming met onze leden, bezoekers en anderen, binnen en buiten ons dienstenkader, door middel van een aantal reclametechnologieën en reclameruilplatforms. We passen daarbij de volgende technieken toe (gecombineerd of apart):

• de reclametechnologieën binnen of buiten ons dienstenkader, en dan in het bijzonder webtags, pixels, cookies en identifying mobiles in zoverre het gebruik ervan door de mobiele platforms wordt toegelaten;
• het profiel, de coördinaten en de categorieën die door de leden worden aangeduid;
• de informatie die uit het profiel van een lid wordt afgeleid;
• uw gebruik van onze Diensten, de diensten die door de leden van onze Portfolio ter beschikking worden gesteld en dagelijkse datalogs, zoals beschreven in artikel 1.5.;
• Tde gegevens van derden (en dan in het bijzonder reclamepartners, uitgevers en dienstverleners), die we gebruiken in combinatie met onze cookies en vergelijkbare technologieën, uw profiel en uw gebruik van onze diensten.

We delen uw persoonlijke gegevens niet met externe adverteerders of verkopers voor reclamedoeleinden, tenzij u daarvoor afzonderlijk uw toestemming hebt verleend.
Het is mogelijk dat de reclamepartners de gegevens die u via onze cookies of vergelijkbare technologieën rechtstreeks aan de adverteerder hebt bezorgd, met elkaar combineren. In dat geval zijn de adverteerders contractueel verplicht om u hiervoor vooraf toestemming te vragen.
We passen de zelfregelingsprincipes toe met betrekking tot reclame op basis van uw interesses. Als u geen doelgerichte reclame wenst te ontvangen van de meeste externe bedrijven, kunt u hiervoor gebruikmaken van de middelen die u onder artikel 3 ter beschikking worden gesteld.

Opgelet: dit betekent niet dat u dat geen reclameboodschappen meer zult ontvangen. U zult dan wel nog altijd algemene of doelgerichte reclameberichten ontvangen van ondernemingen die niet in deze selectietools worden opgesomd.

1.5 Logbestanden, IP-adressen en gegevens in verband met uw computer en mobiele apparatuur.

We verzamelen gegevens van de toestellen en de netwerken die u gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten van de leden uit onze portfolio.

Wanneer u als lid of bezoeker van de sites of apps van de leden uit onze Portfolio hun diensten bezoekt of verlaat door op een hyperlink te klikken, ontvangen we automatisch de URL van uw originele site of bestemming. Bovendien ontvangen de adverteerders de URL van de pagina waarop u zich bevindt, wanneer u op een reclameboodschap klikt binnen of via ons kader van diensten. We ontvangen dan ook het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer (of de proxyserver die u gebruikt om een verbinding met het internet tot stand te brengen), informatie over uw besturingssysteem en het type browser die u gebruikt, het merk en het model van het mobiele telefoontoestel, het besturingssysteem van uw mobiele apparatuur (als u dit gebruikt om toegang te krijgen tot de sites of de apps van onze leden) en de naam van uw internetaanbieder. We kunnen ook geografische gegevens ontvangen die ons worden meegedeeld door externe diensten of apparatuur met het gps-systeem dat u hebt geconfigureerd.
We gebruiken die gegevens om u op uw mobiele apps lokale content te bezorgen (bv. artikelen over uw streek of reclameboodschappen in uw geografische zone). De meeste mobiele apparaten bieden de mogelijkheid om de verzending van geografische gegevens in real time te blokkeren.

1.6 Overige

We innoveren voortdurend met de bedoeling om onze diensten te verbeteren. Dit betekent ook dat we nieuwe middelen kunnen ontwikkelen om gegevens op de Diensten te verzamelen.

Onze Diensten vormen een dynamische innoverende omgeving, wat betekent dat we voortdurend proberen om onze dienstverlening te verbeteren.
We introduceren regelmatig nieuwe functionaliteiten. Sommige daarvan bieden ons de mogelijkheid om nieuwe gegevens te verzamelen. Bovendien kunnen nieuwe partnerships leiden tot nieuwe apps. Het is mogelijk dat we dan nieuwe types gegevens verzamelen. Als we beslissen om nieuwe categorieën persoonsgegevens te verzamelen of als we de manier waarop we met gegevens omgaan, ingrijpend veranderen, passen we ons Privacybeleid daaraan aan.

2. Gebruik van uw persoonsgegevens.

2.1 Toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Pebble Media

U aanvaardt dat de verzamelde gegevens mogelijk gebruikt worden in overeenstemming met de regels die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Bij uw eerste bezoek aan de site wordt u op de hoogte gebracht van de mogelijkheid dat er gegevens worden verzameld. Dit gebeurt via de informatiebanner die leidt naar het bericht dat door de bezochte site wordt gepubliceerd en dat naar deze overeenkomst verwijst. Wanneer u het bericht aanvaardt dat door de leden van onze Portfolio wordt gepubliceerd, laat u ons op vrijwillige basis toe om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de modaliteiten die in dit Privacybeleid worden beschreven.
Wanneer u gegevens vrijgeeft die wettelijk als ‘gevoelig’ worden bestempeld, doet u dit volledig op vrijwillige basis. U kunt op eender welk moment uw toestemming voor het verzamelen en behandelen van de gegevens die u ons hebt bezorgd, intrekken of wijzigen, in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid (zie modaliteiten onder artikel 3).

2.2 Communicatie per mail

We kunnen u per e-mail reclameboodschappen bezorgen.

Het is mogelijk dat we u rechtstreeks of namens onze commerciële partners reclameboodschappen bezorgen.
Die berichten worden verzonden op basis van uw profielgegevens en uw voorkeuren in verband met berichten, die u bij uw inschrijving in onze Portfolio hebt bekendgemaakt.
U kunt op eender welk moment uw voorkeuren in verband met uw e-mailaccount wijzigen door dit te melden op uw account, die verbonden is met de leden van onze Portfolio, en door zelf uw voorkeuren te veranderen.

We zullen uw e-mailadres nooit aan onze commerciële partners bezorgen.

2.3 Ontwikkeling van diensten en persoonlijke ervaring

De gegevens die we verzamelen, zijn bedoeld om ons in staat te stellen om onderzoek en ontwikkelingswerk te verrichten, zodat we u diensten kunnen aanbieden die perfect op uw behoeften afgestemd zijn.

We gebruiken de verzamelde gegevens om onderzoek en ontwikkelingswerk uit te voeren, zodat we u en de andere leden van de Portfolio een meer intuïtieve ervaring kunnen bezorgen, maar ook om het ledenaantal uit te breiden en om de deelname aan onze Diensten te vergroten.
We passen ook uw persoonlijke ervaringen en de ervaringen van anderen binnen het kader van onze Diensten aan.

2.4 Delen van gegevens met derden

We maken uw gegevens niet bekend aan derden als u daarvoor geen toestemming hebt verleend of als we daartoe niet wettelijk worden verplicht.

We verhuren of verkopen de persoonsgegevens niet die aan onze Diensten werden bezorgd, behalve in overeenstemming met dit Privacybeleid. We maken de verzamelde gegevens niet bekend, tenzij we te goeder trouw menen dat die bekendmaking wettelijk toegelaten of redelijkerwijs noodzakelijk is om (1) wettelijke verplichtingen of procedures na te leven of (2) om dit Privacybeleid te respecteren.

2.5 Enquêtes en onderzoeken

We voeren onze eigen enquêtes en onderzoeken uit en helpen ook derden bij de uitvoering van dit soort onderzoeken.

Uw deelname aan zulke onderzoeken en enquêtes is facultatief.
Het is mogelijk dat we onderzoeken en enquêtes uitvoeren. De leden van de portfolio en derden beschikken ook over die mogelijkheid. Derden kunnen zich hierbij richten op de reclameboodschappen die op de resultatenpagina worden bekendgemaakt afhankelijk van uw antwoord op de onderzoeken en enquêtes.
Bovendien is het mogelijk dat wij (of derden) per e-mail contact met u opnemen om uw deelname op te volgen, tenzij u weigert om zulke e-mailberichten te ontvangen. Het is mogelijk dat we ons wenden tot derden om u te belonen voor uw deelname aan een onderzoek of een enquête. Als u voor de levering van die beloning uw contactgegevens moet bekendmaken, is het mogelijk dat u die persoonsgegevens in het daarvoor voorziene formulier moet invullen. Die gegevens worden alleen gebruikt om u uw beloning te bezorgen en/of om uw contactgegevens te controleren. U beslist of u deze informatie al dan niet wilt vrijgeven en of u deze beloning wenst te ontvangen. De partij die het onderzoek of de enquête uitvoert, moet vooraf uw uitdrukkelijke toestemming ontvangen om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de doelstellingen die in het onderzoek of de enquête worden beschreven.

2.6 Naleving van wettelijke procedures en andere verplichte verslaggeving

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens vrijgeven als we daartoe wettelijk worden verplicht, na een gerechtelijk verzoek of in het kader van een gerechtelijke procedure, of als we dit noodzakelijk achten om de gebruikersvoorwaarden van de leden van onze Portfolio na te leven.

Het is mogelijk dat aan ons wordt gevraagd om persoonsgegevens, elementen uit uw profiel en/of informatie over uw activiteiten als lid of bezoeker vrij te geven in het geval van een wettelijke verplichting, op vraag van een rechter of in overeenstemming met een juridische procedure in Europa, of als we te goeder trouw oordelen dat de vrijgave van die informatie noodzakelijk is om (1) duidelijke of veronderstelde onwettige activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of ertegen op te treden, (2) de gebruikersvoorwaarden van de leden van onze Portfolio te implementeren, om claims of aantijgingen door derden te onderzoeken en ons ertegen te beschermen of (4) de veiligheid en de integriteit van onze Diensten en die van de leden van onze Portfolio te beschermen.
Als we dat nuttig achten, zullen we ons best doen om te voorkomen dat persoonsgegevens van onze leden worden vrijgegeven op vraag van een rechter, behalve in het geval van een juridisch of gerechtelijk verbod of in een noodgeval. In overeenstemming met onze principes kunnen we ons verzetten tegen zulke verzoeken wanneer we naar eigen goeddunken menen dat zulke verzoeken te uitgebreid of vaag zijn of als daarvoor niet de nodige machtiging werd toegekend. We verbinden ons er evenwel niet toe om ons tegen elk verzoek te verzetten. Meer informatie over de manier waarop we omgaan met aanvragen om persoonsgegevens bekend te maken aan overheidsdiensten, vindt u in de Richtlijnen betreffende informatieaanvragen door de overheid.

2.7 Bekendmaking van persoonsgegevens aan anderen ten gevolge van een verandering in de controle over Pebble Media of de verkoop van het bedrijf

In het geval van een verandering in de controle of een gedeeltelijke of volledige verkoop van Pebble Media is het mogelijk dat we uw gegevens delen met een derde die in overeenstemming met dit Privacybeleid het recht heeft om deze gegevens te gebruiken.

Het is ook mogelijk dat we uw persoonsgegevens aan een derde bezorgen in het geval van de overdracht van activa van een filiaal of een divisie van Pebble Media of ten gevolge van een verandering van de controle over de onderneming of een van haar filialen. Elke derde aan wie we onze activa overdragen of verkopen, heeft het recht om persoonsgegevens en andere informatie die u aan ons hebt bezorgd te blijven gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die in dit Privacybeleid worden beschreven.

2.8 Dienstverleners

Het is mogelijk dat we voor onze dienstverlening een beroep doen op derden.

WHet is mogelijk dat we een beroep doen op derden om onze dienstverlening te vergemakkelijken (bv. onderhoud, analyse, audit, marketing en ontwikkeling). Deze derden hebben – uitsluitend met de bedoeling om hun taken uit te voeren – een beperkte toegang tot uw persoonsgegevens en worden door Pebble Media contractueel verplicht om deze informatie voor geen enkel ander doeleinde bekend te maken of te gebruiken.

2.9 Verwerking van gegevens buiten uw land

Het is mogelijk dat uw gegevens in het buitenland worden verwerkt.

Het is mogelijk dat we uw gegevens naar het buitenland overbrengen en ze daar verwerken, in eender welk land waar Pebble Media en haar dienstenondernemingen gelegen zijn.

3. Recht op toegang en bewaring van uw gegevens

3.1 Recht op toegang, correctie of verwijdering van uw gegevens

U kunt op elk moment uw gegevens die door Pebble Media werden verzameld, wijzigen of vragen om ze te verwijderen.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, die door Pebble Media in verband met uw profiel werden verzameld, te bekijken, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen.

• Als u geen reclamemailberichten van Pebble Media of haar commerciële partners wenst te ontvangen, kunt u die optie op de profielpagina van de site van het lid van onze Portfolio waar u ingeschreven bent, uitschakelen, of u kunt vanaf een e-mailadres dat u wilt uitschakelen, een e-mail verzenden naar privacy@pebblemedia.be (opgelet: in dat geval blijft u wel nog altijd e-mails ontvangen van de site waarop u zich hebt ingeschreven).

• U kunt het Privacybeleid van onze technische partners raadplegen en de mogelijkheid uitschakelen om de volgende gegevens te verzamelen (opgelet: in dat geval blijft u wel nog reclameberichten ontvangen, maar deze zullen niet meer gepersonaliseerd of op uw persoonlijke interesses gericht zijn):

  Partner
  Privacy- & Cookiebeleid
  Opt-out link
  SpotX
  https://www.spotxchange.com/privacy-policy
  https://www.spotxchange.com/opt-out-notification
  Adhese
  http://adhese.com/privacy
Predicube
http://predicube.com/privacypolicy
  Cxense
  https://www.cxense.com/about/privacy-policy
  https://www.cxense.com/about/preferences
  Rubicon
  http://rubiconproject.com/privacy-policy
  http://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out
  Adform
  https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
  https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
  Improve Digital
  https://www.improvedigital.com/platform-privacy-policy/
  https://www.improvedigital.com/opt-out-page/

Als u een betere controle over, een ruimere keuzevrijheid en een vlottere toegang tot het beheer van die reclamecookies wilt hebben, kunt u http://www.youronlinechoices.eu bezoeken, waar de belangrijkste reclamenetwerken zijn samengebracht.
U kunt ook beslissen om het delen van gegevens met elk netwerk te aanvaarden of te weigeren.

We nodigen u ook uit om HIER ons Beleid in verband met het beheer van cookies te raadplegen.

3.2 Bewaring van gegevens

Afhankelijk van de plaats waar we ze hebben verzameld, worden uw gegevens voor een kortere of een langere periode bewaard.

• De gegevens die worden verzameld op het moment dat u zich inschrijft voor de dienst(en) van een van de leden van onze Portfolio, blijven bewaard zolang uw account bij dat lid actief blijft en zoals aangeduid in de overeenkomst in verband met het gebruik van die gegevens door Pebble Media.
• De gegevens die worden verzameld tijdens uw zoekopdrachten worden voor een periode van 31 dagen bewaard.
• De gegevens die worden verzameld tijdens uw interactie met ons reclamesysteem worden voor een periode van één jaar bewaard. Op vraag van de gerechtelijke autoriteiten kunnen we uw persoonsgegevens voor een beperkte periode bijhouden.

4. Voorwaarden voor de aanvaarding van deze overeenkomst

U wordt op de hoogte gebracht van het gebruik van uw gegevens door Pebble Media door middel van de Privacyverklaringen van de leden van onze Portfolio.

4.1 Voorwaarden voor de stilzwijgende aanvaarding van deze overeenkomst

U wordt verondersteld uw instemming te hebben verleend over deze overeenkomst:

• Bals u klikt op het (X)-icoon op de informatiebanner die op het scherm verschijnt tijdens uw eerste bezoek aan de Site;
• of als u uw browser volgt – bijvoorbeeld wanneer u op een element van de Site (afbeelding, link, zoekknop, enz.) hebt geklikt, of wanneer u naar een andere pagina op de Site bent gesurft of wanneer u door de pagina bent gescrold (d.w.z. door de horizontale/verticale deletion bar van de browservensters).

4.2 Gevolgen van de weigering om deze overeenkomst te aanvaarden

Als u het gebruik van uw gegevens door onze diensten weigert:

• kunnen we u geen reclameboodschappen bezorgen op basis van uw profiel en interesses. Dit betekent niet dat u geen reclameboodschappen meer zult ontvangen;
• kunnen de leden van onze Portfolio u geen aangepaste content meer bezorgen of content aanbevelen op basis van uw profiel en interesses.

Als u een betere persoonlijke zoekervaring wilt en overeenstemmende aanbiedingen wilt ontvangen, aanvaardt u best de behandeling van uw gegevens.

5. Belangrijke informatie

5.1 Veiligheid

We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt bezorgd voldoende te beschermen, in overeenstemming met de normen die in onze sector van toepassing zijn.
De toegang tot uw gegevens in onze Diensten wordt door een wachtwoord beveiligd.
De gegevens die door ons worden verwerkt, worden geanonimiseerd.
Onze systemen maken gebruik van het HTTPS-protocol.

5.2 Behandeling van vragen en incidenten

U kunt per brief of per e-mail contact met ons opnemen voor al uw vragen in verband met uw gegevens en de behandeling ervan door Pebble Media:

• op het postadres: Pebble Media nv, Schaliënhoevedreef 20C, 2800 Mechelen;
• via e-mail op privacy@pebblemedia.be

Leg duidelijk de aard van uw vraag of het incident uit, zodat we zo goed mogelijk kunnen antwoorden.