Pebble Media Cookie-beleid

 

 

Laatste Update : Mei 2018

 

Over Pebble Media

Pebble Media nv is een reclamebedrijf dat reclameruimte op de websites van zijn opdrachtgevers (de ‘Portfolio’) behandelt en commercialiseert.
De content van de websites die vertegenwoordigd worden door Pebble Media, is toegankelijk voor (a) gebruikers die op deze sites ingeschreven zijn (de ‘Leden’) en (b) niet-geregistreerde gebruikers van deze sites (de ‘Bezoekers’).
De opdracht van Pebble Media bestaat erin om de uitgevers van websites, mobiele sites en apps in contact te brengen met adverteerders die via deze media willen communiceren, zodat hun bezoekers het best mogelijke aanbod krijgen gepresenteerd.
De activiteiten van Pebble Media omvatten verder nog het invoeren en het beheren van systemen om content aan te passen en aan te bevelen namens specifieke sites die deel uitmaken van haar Portfolio.
Om Pebble Media in staat te stellen om haar activiteiten uit te voeren en de kwaliteit van uw surfervaring op die verschillende media zo goed mogelijk te verhogen, gaat Pebble Media op zoek naar reclameboodschappen en content die u zeer waarschijnlijk zullen interesseren.
Deze reclameboodschappen en content worden automatisch geselecteerd op basis van vooraf vastgelegde criteria, die worden bepaald door de content van de pagina’s of de categorieën van de sites die u bezoekt en de informatie die u met Pebble Media hebt kunnen delen op het moment dat u zich op verschillende sites of diensten inschreef.
Tijdens deze handelingen communiceert Pebble Media met uw computer door middel van een systeem van reclamecookies, waarmee deze criteria kunnen worden verzameld.
Omdat uw vertrouwen onze absolute prioriteit is, hebben we vooraf de volgende principes vastgelegd waarmee we uw persoonsgegevens beschermen.
In overeenstemming met deze principes beschermen we uw persoonsgegevens en delen we ze alleen in de volgende gevallen met derden:

(1) met uw toestemming;

(2) om uw instructies uit te voeren;

(3) om u onze functionaliteit te bieden wanneer dit redelijkerwijs nodig lijkt;

(4) wanneer we menen dat dit wettelijk vereist is of naar aanleiding van een dagvaarding of een andere gerechtelijke procedure;

(5) om ervoor te zorgen dat onze gebruikersvoorwaarden worden nageleefd;

(6) om ervoor te zorgen dat de gebruikersvoorwaarden van onze ‘Portfolio’ worden nageleefd.

We hebben de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens die u ons bezorgt, zo goed mogelijk te beschermen. Die maatregelen beantwoorden aan de normen in onze sector en aan de geldende wetgeving.

 

Over onze toepassing van het cookiebeleid

Deze mededeling heeft ten doel om u op de hoogte te brengen van de cookies en vergelijkbare technologieën die Pebble Media op uw terminal (computer, tablet, smartphone …) kan plaatsen wanneer u de websites van de leden van haar Portfolio bezoekt, het doel van deze cookies en vergelijkbare technologieën en de middelen waarover u beschikt om zich tegen het gebruik ervan te verzetten.
Dit bericht kan op elk moment worden gewijzigd, zodat het op elk moment in overeenstemming is met nieuwe ontwikkelingen in de voorschriften, de rechtspraak, de technologie en eventuele nieuwe diensten die door Pebble Media worden aangeboden.
Deze veranderingen worden doorgevoerd in overeenstemming met de verbintenissen van Pebble Media op het vlak van verantwoorde reclamepraktijken.
We adviseren u daarom om deze mededeling regelmatig te raadplegen.
Deze mededeling maakt integraal deel uit van het ‘Privacybeleid’ van Pebble Media, dat u HIER kunt bekijken.

1. Wat is een ‘cookie’ ?

Een cookie (hierna ‘Cookie(s)’) is een tekstbestand dat op uw terminal (computer, tablet, smartphone …) kan worden opgeslagen wanneer u via een webbrowser een digitaal medium bezoekt (website, mobiele site, mobiele tabletapp). Met behulp van een Cookie kan de verzender tijdens de geldigheidsperiode van het Cookie die specifieke terminal herkennen telkens wanneer het digitale content invoert met Cookies van dezelfde verzender.
Zo’n Cookie identificeert u niet persoonlijk, maar identificeert alleen de browser op de terminal waarop u de gegevens bekijkt (computer, tablet, smartphone …).
Wanneer u een verbinding tot stand brengt met een Site, wijzen we u op het gebruik van Cookies en andere vergelijkbare technologie die op uw terminal (computer, tablet, smartphone …) kunnen worden opgeslagen.

 

2. Voorwaarden van informatie en aanvaarding van Cookies

2.1 Voorwaarden om u op de hoogte te brengen van Cookies

U wordt gewezen op de mogelijkheid dat u tijdens uw eerste bezoek aan de Site mogelijk Cookies en vergelijkbare technologieën op uw terminal ontvangt via de informatiebanner die naar het bericht verwijst en die op de bezochte Site wordt gepubliceerd met verwijzing naar dit bericht.

2.2 Voorwaarden van stilzwijgende aanvaarding

U wordt verondersteld te hebben ingestemd met de ontvangst van Cookies en vergelijkbare technologieën op uw terminal en met de verzameling van gegevens via deze tracers:

• door te klikken op het (X)-icoon op de informatiebanner die tijdens uw eerste bezoek aan de Site op het scherm verschijnt.
• of door uw browser te volgen – bijvoorbeeld wanneer u op een element van de Site (afbeelding, link, zoekknop, enz.) hebt geklikt, wanneer u naar een andere pagina van de Site bent gesurft of wanneer u door de pagina bent gescrold (d.w.z. met de horizontale/verticale deletion bar van de browservensters).

Als u de registratie van Cookies en vergelijkbare technologieën op uw terminal aanvaardt, kunnen deze cookies en tracers die in de pagina’s geïntegreerd zijn, tijdelijk op een eigen plaats op uw terminal worden opgeslagen. De Cookies kunnen alleen door hun verzender worden gelezen.

2.3 Gevolgen van weigering van Cookies en vergelijkbare technologieën

Opgelet: of er rekening wordt gehouden met uw keuze in verband met de Cookies, is afhankelijk van een Cookie. Als u alle Cookies wist die op uw terminalbrowser zijn opgeslagen, kunnen we niet meer weten wat uw toestemming was. De Cookie zal dan opnieuw worden geïnstalleerd. Dit betekent dat u bij een volgend bezoek aan een pagina van de Site opnieuw zult worden gevraagd om uw toestemming voor Cookies te verlenen.
Als u de registratie van Cookies op uw terminal of in uw browser weigert of als u de Cookies wist die eerder waren opgeslagen, is het mogelijk dat de werking van uw browser en uw ervaring op onze Site worden beperkt. Dit kan ook het geval zijn wanneer wij of een van onze dienstverleners om technische toekenningsredenen het type browser die door de terminal wordt gebruikt, de weergaveparameters of het land vanwaar de terminal met het internet verbonden lijkt te zijn, niet meer herkennen.
In voorkomende gevallen kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een verminderde werking van de Site ten gevolge van (i) uw weigering om Cookies te installeren of (ii) het feit dat het door uw keuze voor ons onmogelijk is om de Cookies die we nodig hebben voor de werking van de Site, te registreren of te raadplegen.

 

3. Welke Cookies gebruikt Pebble Media?

Pebble Media gebruikt twee soorten Cookies:

het ‘targeting’ Cookie, dat ons in staat stelt om verschillende criteria te verzamelen waarmee we de publicatie van reclameboodschappen en/of aangepaste content kunnen beheren;

het ‘non-targeting’ Cookie, dat ons in staat stelt om de instelling van de ‘targeting’ reclamecookies te blokkeren. Dit laatste Cookie wordt automatisch verstuurd naar de terminal van de internetgebruiker die heeft laten weten dat hij geen gerichte reclameboodschappen en/of aangepaste content wenst te ontvangen.

Binnen het kader van haar activiteiten maakt Pebble Media gebruik van verschillende types ‘targeted’ Cookies.

In de volgende tabel vindt u een lijst van de Cookies die door de verschillende systemen en partners van Pebble Media worden gebruikt.

Platform: Naam van het systeem dat het Cookie gebruikt
Naam: Naam van het Cookie
Type: Type voorwerp
Levensduur: levensduur van het Cookie
Voorwerp: Beschrijving van het nut van het Cookie
Domein: Domeinnaam die wordt gebruikt voor de registratie van het Cookie

  • ‘Eerste’ betekent dat het Cookie werd geregistreerd namens de domeinnaam van de website die de surfer bezoekt

 

  • ‘Derde’ betekent dat het Cookie werd geregistreerd namens een andere domeinnaam dan de domeinnaam van de website die de surfer bezoekt

 

Platform Naam Cookie Soort Levensduur Domein Voorwerp Type
Cxense cX_S Cookie Sessie Eerste Specifieke gebruikerssessie voor de site – enkele sessie functioneel
Cxense cX_P Cookie 365 dagen Eerste Specifieke gebruikerssessie voor de site – over verschillende sessies functioneel
Cxense gcks Cookie Sessie Derde Om sessie-informatie op te bouwen over alle sites in het Cxense-netwerk analytisch
Cxense gckp Cookie 365 dagen Derde Om informatie over gebruikersprofielen op te bouwen over alle sites in het Cxense-netwerk functioneel
Cxense _cX_segmentInfo Cookie 365 dagen Derde Bij het gebruik van DMP-segmenten voor ‘ad targeting’ met externe systemen – lijst van segmentidentifiers functioneel
Cxense cX_T Cookie Tijdelijk Eerste Dit wordt slechts kortstondig ingesteld en daarna onmiddellijk gewist. Dit cookie bevat een willekeurige waarde en wordt alleen gebruikt om het topdomein van de site te vinden. functioneel
Cxense _cX_S LocalStorage Permanent Eerste Overeenstemmend met het First party cookie ‘cX_S’ functioneel
Cxense _cX_P LocalStorage Permanent Overeenstemmend met het First party cookie ‘cX_P’ functioneel
adhese Adhese2 Cookie 30 dagen Derde Unieke, anonieme user ID Functioneel
adhese Cap* Cookie Afhankelijk van de campagne Derde Cookie voor frequency capping Fucntioneel
adhese Adttr* Cookie 10 dagen Derde Consumed context tracking Functioneel
Predicube predicube Cookie 60 dagen Derde Bevat de ID van de bezoeker Functioneel
Rubicon Project audit Cookie 1 jaar Derde Geeft informatie weer omtrent het wegschrijven van cookies op een apparaat analytisch
Rubicon Project c Cookie sessie Derde Geeft aan of een gebruiker een reclameboodschap heeft bekeken die via Buyer Cloud Bidder werd geleverd (voor campagnes waarvoor op ‘view-through’-basis wordt betaald). analytisch
Rubicon Project Cd Cookie 1 jaar Derde Geeft aan of cookies uitgeschakeld zijn voor het toestel. analytisch
Rubicon Project Cimg* Cookie 1 uur Derde Bevat informatie over getoonde reclameboodschappen (tijdstempel, site, interne identifiers voor de uitgever, koper, adverteerder en weergegeven reclameboodschap). analytisch
Rubicon Project FPTrust Cookie browser Derde Network Advertising Optout proces analytisch
Rubicon Project Khaos Cookie 1 jaar Derde Interne gebruikersidentifier die door Buyer Cloud Bidder en voor interne analysedoeleinden wordt gebruikt. Functioneel
Rubicon Project Rsid Cookie Sessiecookie Derde Sessiecookie dat informatie bevat over een toestel, inclusief regio (afgeleid uit IP-adres, niet uit geolocatiegegevens), besturingssysteem, browser, enz., die tijdens de veiling wordt gebruikt. Functioneel
Rubicon Project Put_* Cookie 30 dagen Derde Identifiers van de bieder, die op zijn vraag worden geplaatst en waarmee onafhankelijke informatie over een eindgebruiker van een bieder bij Rubicon Project wordt gesynchroniseerd, zodat de bieder (en dus niet Rubicon Project) kan bieden op reclameboodschappen via de advertentieruil van Rubicon Project op basis van behavioural targeting-informatie die alleen de bieder kent (d.w.z. dat de waarde van dit Cookie bij een biedingsaanvraag wordt gestuurd naar de bieder die ervoor zorgde dat dit cookie werd geplaatst). Functioneel
Rubicon Project trp_optout Cookie 5 jaar Derde cookie om aan te geven dat gebruiker zich heeft uitgeschreven voor targeting campanges op basis van surfgedrag Functioneel
Rubicon Project fcap Cookie 30 dagen Derde Cookie om het gebruik aan te geven van sync.php code, dit om het aantal requests naar Exchange API te beperken Functioneel
Rubicon Project Pux Cookie 90 dagen Derde Bevat vervaldata voor informatie in put_* cookies. functioneel
Rubicon Project Rpb Cookie 30 dagen Derde Identifiers om forecasting mogelijk te maken voor segmenten analytisch
Rubicon Project Rpx Cookie 30 dagen Derde Bevat vervaldata voor informatie in het rpb cookie. Functioneel
Rubicon Project Ruid Cookie 90 dagen Derde Gebruikersidentifier die met bieders in Bid Requests wordt gedeeld, zodat bieders kunnen synchroniseren met onafhankelijke gedragsgegevens die ze misschien over het relevante toestel hebben verzameld. Functioneel
Rubicon Project Sput Cookie 6 maanden Derde Bevat meerdere bieder-identifiers (d.w.z. gegevens die in meerdere put_* cookies zouden worden opgeslagen) in één cookie. Functioneel
Rubicon Project Ses* Cookie 1 dag Derde Geeft het aantal keren aan dat Rubicon Project aan een gebruiker een reclameboodschap heeft getoond voor dit specifieke artikel uit de inventory. analytisch
Rubicon Project Vis* Cookie 1 dag Derde Geeft het aantal keren aan dat deze gebruiker een aanvraag voor een reclameboodschap voor dit specifieke artikel uit de inventory heeft geïnitieerd. analytisch
Rubicon Project Dq Cookie 1 jaar Derde Geeft aan hoe diep een impressie in een browsingsessie op een specifieke site gelokaliseerd is. analytisch
Rubicon Project apexAD Cookie oneindig Derde Geeft het aantal keren weer dat Rubicon Project een video reclame boodschap heeft vertoond op een specifiek onderdeel van een advertentie positie analytisch
spotXchange Data Cookie 120 dagen Eerste Track Impressions analytisch
spotXchange FRQCAP Cookie 120 dagen Eerste Specificeert of en wanneer een advertentieboodschap niet meer voor een gebruiker moet worden afgespeeld Functioneel
spotXchange History Cookie 120 dagen Eerste Registreert Audience Segmenten Functioneel
spotXchange Opt-Out Cookie 10 jaar Eerste Geeft aan of een gebruiker ‘Do Not Track’ heeft geactiveerd Functioneel
spotXchange Pacing Cookie 120 dagen Eerste Throttles Beacons Fired to Partners Functioneel
spotXchange Partner Cookie 30 dagen Eerste Slaat gebruikers-ID van partner op Functioneel
spotXchange Session Cookie sessie Eerste Slaat aantal views van een specifieke reclameboodschap op Functioneel
spotXchange Gebruiker Cookie 1 jaar Eerste Slaat gebruikersinformatie op: Gebruikers-ID, datum van aanmaken, enz. Functioneel
Improve digital pvt Cookie 90 dagen derde Het meten van vertoningen om conversies te meten analytisch
Improve digital fh Cookie 90 dagen derde Het meten van vertoningen voor rapportage naar adverteerder analytisch
Improve digital ih Cookie 90 dagen derde Beperkt het aantal vertoningen van het aantal advertenties (frequency capping) functioneel
Improve digital ad Cookie 90 dagen derde het meten van vertoningen en kliks om conversies te meten analytisch
Improve digital um Cookie 90 dagen derde activeren van bieding proces functioneel
Improve digital lc7d Cookie 7 dagen derde activeren van bieding proces functioneel
Improve digital lcai9h Cookie 9 hours derde activeren van bieding proces functioneel
Improve digital Ihti Cookie 90 days derde Beperkt het aantal vertoningen van het aantal advertenties (frequency capping) functioneel
Adform c cookie 60 dagen derde Identificeert dat browser van gebruiker cookies accepteert functioneel
Adform GCM cookie 1 dag derde identificatie om na te gaan of het noodzakelijk is om cookie matching met externe partijen bestaat profiling
Adform CM14 Cookie 14 dagen derde identificatie om na te gaan of het noodzakelijk is om cookie matching met externe partijen bestaat profiling
Adform cid cookie 60 dagen derde unieke identifier functioneel
Adform SR<RotatorID> cookie 1 dag derde Informatie over aantal vertoningen, kliks, dagelijkse vertoningen, dagelijkse klik en datum laatste vertoning analytisch
Adform EBFCD cookie 7 dagen derde Identificeert dagelijkse frequency capping voor uitklapbare advertenties functioneel
Adform CFFC Cookie 7 dagen derde frequency capping voor advertentieformaat functioneel

 

4. Controle van cookies

De informatie in de reclamecookies wordt door Pebble Media gebruikt om reclameboodschappen en aangepaste content te verzenden. Het is mogelijk dat andere netwerken op maat gemaakte reclameboodschappen aanbieden die op een vergelijkbare manier werken.
Als u beslist om de cookies van een netwerk te weigeren,

• zullen de reclameboodschappen en/of de content die aan u worden getoond, niet langer aan u aangepast zijn;
• kan uw computer wel nog altijd technische cookies of, waar nodig, alleen non-targeted reclamecookies ontvangen.

4.1 Beheer van de cookies die door de systemen van Pebble Media worden geregistreerd

Via de volgende links kunt u extra informatie verzamelen over de cookies van onze technische ondersteuningspartners. U kunt daar ook de cookies van die partners aanvaarden of weigeren:

Partner
Privacy & Cookie Beleid
Opt-out link
SpotX
https://www.spotxchange.com/privacy-policy
https://www.spotxchange.com/opt-out-notification
Adhese
http://adhese.com/privacy
Predicube
http://predicube.com/privacypolicy
Cxense
https://www.cxense.com/about/privacy-policy
https://www.cxense.com/about/preferences
Rubicon
http://rubiconproject.com/privacy-policy
http://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out
Adform
https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
Improve Digital
https://www.improvedigital.com/platform-privacy-policy/
https://www.improvedigital.com/opt-out-page/

4.2 Beheer van cookies die door externe netwerken worden geregistreerd

Als u een efficiëntere controle over, een ruimere keuzevrijheid en een vereenvoudigde toegang tot het beheersysteem voor reclamecookies wilt hebben, surft u best naar http://www.youronlinechoices.eu. Dit is een site waar de belangrijkste reclamenetwerken samengebracht zijn.
U kunt ook beslissen om de reclamecookies van elk van die netwerken te aanvaarden of te weigeren.
.

4.3 Beheer van cookies van uw browser

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om cookies door middel van een optie te controleren. Als u het gebruik van cookies door de websites beperkt, is het mogelijk dat u vanaf dat moment met een minder goede gebruikerservaring vrede zult moeten nemen, aangezien die niet meer op uw wensen wordt afgestemd. Het is mogelijk dat u daardoor ook uw specifieke voorkeuren (bv. verbindingsgegevens) niet meer kunt opslaan.
U kunt uw browsersoftware zo instellen dat cookies ofwel systematisch, ofwel afhankelijk van de verzender worden geweigerd. U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat u heel precies de keuze krijgt om cookies te aanvaarden of te weigeren voordat een Cookie op uw terminal kan worden opgeslagen.
Voor het beheer van de Cookies en uw keuzes verschilt de configuratie van browser tot browser. U vindt de nodige informatie hierover in het hulpmenu van de browser, waar wordt uitgelegd hoe u uw voorkeur in verband met Cookies kunt wijzigen:

• Voor Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allow-cookies
• Voor Safari™ : http://support.apple.com/fr-fr/HT1677
• Voor Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
• Voor Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
• Voor Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

 

5. Behandeling van vragen en incidenten:

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt: :

• op het postadres: Pebble Media nv, Schaliënhoevedreef 20C, 2800 Mechelen;
• via e-mail op privacy@pebblemedia.be

Leg duidelijk de aard van uw vraag of het incident uit, zodat we zo goed mogelijk kunnen antwoorden.

 

6. Extra informatie

Via de volgende links komt u meer te weten over het gebruik van cookies door de adverteerders:

Digital Advertising Alliance (EU)
Internet Advertising Bureau (US)
Internet Advertising Bureau (EU)
Network Advertising Initiative