Over Pebble Media

 

 

 

Pebble Media nv is een reclamebedrijf dat reclameruimte op de websites van zijn opdrachtgevers (de ‘Portfolio’) behandelt en commercialiseert.  De content van de websites die vertegenwoordigd worden door Pebble Media, is toegankelijk voor:

 • gebruikers die op deze sites ingeschreven zijn (de ‘Leden’) en
 • niet-geregistreerde gebruikers van deze sites (de ‘Bezoekers’).

De opdracht van Pebble Media bestaat erin om de uitgevers van websites, mobiele sites en apps in contact te brengen met adverteerders die via deze media willen communiceren, zodat hun bezoekers het best mogelijke aanbod krijgen gepresenteerd. De activiteiten van Pebble Media omvatten verder nog het invoeren en het beheren van systemen om content aan te passen en aan te bevelen namens specifieke sites die deel uitmaken van haar Portfolio.

Om Pebble Media in staat te stellen om haar activiteiten uit te voeren en de kwaliteit van uw surfervaring op die verschillende media zo goed mogelijk te verhogen, gaat Pebble Media op zoek naar reclameboodschappen en content die u zeer waarschijnlijk zullen interesseren. Deze reclameboodschappen en content worden automatisch geselecteerd op basis van vooraf vastgelegde criteria, die worden bepaald door de content van de pagina’s of de categorieën van de sites die u bezoekt en de informatie die u met Pebble Media hebt kunnen delen op het moment dat u zich op verschillende sites of diensten inschreef.  Tijdens deze handelingen communiceert Pebble Media met uw computer door middel van een systeem van cookies, waarmee deze criteria kunnen worden verzameld.

Een cookie (hierna ‘Cookie(s)’) is een tekstbestand dat op uw terminal (computer, tablet, smartphone …) kan worden opgeslagen wanneer u via een webbrowser een digitaal medium bezoekt (website, mobiele site, mobiele tabletapp). Met behulp van een Cookie kan de verzender tijdens de geldigheidsperiode van het Cookie die specifieke terminal herkennen telkens wanneer het digitale content invoert met Cookies van dezelfde verzender. Zo’n Cookie identificeert u niet persoonlijk, maar identificeert alleen de browser op de terminal waarop u de gegevens bekijkt (computer, tablet, smartphone …). Wanneer u een verbinding tot stand brengt met een Site, wijzen we u op het gebruik van Cookies en andere vergelijkbare technologie die op uw terminal (computer, tablet, smartphone …) kunnen worden opgeslagen.

Omdat uw vertrouwen onze absolute prioriteit is, hebben we vooraf de volgende principes vastgelegd waarmee we uw persoonsgegevens beschermen. In overeenstemming met deze principes beschermen we uw persoonsgegevens en delen we ze alleen in de volgende gevallen met derden:

(1) met uw toestemming;

(2) om uw instructies uit te voeren;

(3) om u onze functionaliteit te bieden wanneer dit redelijkerwijs nodig lijkt;

(4) wanneer we menen dat dit wettelijk vereist is of naar aanleiding van een dagvaarding of een andere gerechtelijke procedure;

(5) om ervoor te zorgen dat onze gebruikersvoorwaarden worden nageleefd;

(6) om ervoor te zorgen dat de gebruikersvoorwaarden van onze ‘Portfolio’ worden nageleefd.

We hebben de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens die u ons bezorgt, zo goed mogelijk te beschermen. Die maatregelen beantwoorden aan de normen in onze sector en aan de geldende wetgeving.

 

Over onze toepassing van het cookiebeleid

Deze mededeling heeft ten doel om u op de hoogte te brengen van de cookies en vergelijkbare technologieën die Pebble Media op uw terminal (computer, tablet, smartphone …) kan plaatsen wanneer u de websites van de leden van haar Portfolio bezoekt, het doel van deze cookies en vergelijkbare technologieën en de middelen waarover u beschikt om zich tegen het gebruik ervan te verzetten.

Dit bericht kan op elk moment worden gewijzigd, zodat het op elk moment in overeenstemming is met nieuwe ontwikkelingen in de voorschriften, de rechtspraak, de technologie en eventuele nieuwe diensten die door Pebble Media worden aangeboden. Deze veranderingen worden doorgevoerd in overeenstemming met de verbintenissen van Pebble Media op het vlak van verantwoorde reclamepraktijken. We adviseren u daarom om deze mededeling regelmatig te raadplegen. Deze mededeling maakt integraal deel uit van het ‘Privacybeleid’ van Pebble Media, dat u HIER kan bekijken.

1. Voorwaarden van informatie en aanvaarding van Cookies

1.1 Voorwaarden om u op de hoogte te brengen van Cookies

U wordt gewezen op de mogelijkheid dat u tijdens uw eerste bezoek aan de Site mogelijk Cookies en vergelijkbare technologieën op uw terminal ontvangt via de informatiebanner die naar het bericht verwijst en die op de bezochte Site wordt gepubliceerd met verwijzing naar dit bericht.

 

1.2 Gevolgen van weigering van Cookies en vergelijkbare technologieën

Opgelet: Als u alle Cookies wist die op uw terminalbrowser zijn opgeslagen, kunnen we niet meer weten wat uw toestemming was. De Cookie zal dan opnieuw worden geïnstalleerd. Dit betekent dat u bij een volgend bezoek aan een pagina van de Site opnieuw zult worden gevraagd om uw toestemming voor Cookies te verlenen.

Als u de registratie van Cookies op uw terminal of in uw browser weigert of als u de Cookies wist die eerder waren opgeslagen, is het mogelijk dat de werking en uw ervaring op onze Site worden beperkt. Dit kan ook het geval zijn wanneer wij of een van onze dienstverleners om technische toekenningsredenen het type browser die door de terminal wordt gebruikt, de weergaveparameters of het land vanwaar de terminal met het internet verbonden lijkt te zijn, niet meer herkennen.

In voorkomende gevallen kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een verminderde werking van de Site ten gevolge van (i) uw weigering om Cookies te installeren of (ii) het feit dat het door uw keuze voor ons onmogelijk is om de Cookies die we nodig hebben voor de werking van de Site, te registreren of te raadplegen.

 

2. Welke Cookies gebruikt Pebble Media?

Pebble Media gebruikt drie soorten Cookies:

 • Functionele cookies: Cookies die ervoor zorgen dat een digitaal medium naar behoren werkt
  • Opslaan van voorkeuren zoals taal
  • Opslaan van instellingen zoals schermresolutie
  • Uitlezen van browserinstellingen voor optimale vertoning
  • Voorkomen dat steeds dezelfde advertenties vertonen
 • Analytische cookies: Cookies die gebruikt worden voor statistische en optimalisatie doeleinden
  • Meten van aantal advertentie- of contentvertoning
  • Meten van unieke advertentie- of contentvertoning, waarbij de bezoeker niet individueel te identificeren is
 • Advertentie cookies: Cookies die het mogelijk maken om reclame/content af te stemmen op jouw voorkeuren
  • Indien u geen gepersonaliseerde reclame/content wilt ontvangen zal u nog steeds reclameboodschappen te zien krijgen, maar hier zal er geen profiel opgemaakt en gebruikt worden om deze advertenties af te stemmen op persoonlijke interesses.
  • Indien u wel gepersonaliseerde advertenties wilt ontvangen zal er een ‘profiling’ cookie geplaatst worden, dat een profiel opbouwt op basis van je surfgedrag. Op basis van dit profiel zal je advertenties te zien krijgen die zijn afgestemd op basis van je surfgedrag.

Pebble Media kan op basis van deze cookie de (niet-geregistreerde) gebruiker zelf niet individueel identificeren.

Binnen het kader van haar activiteiten maakt Pebble Media gebruik van verschillende types ‘profiling’ Cookies met hun eigen systemen. In de volgende tabel vindt u een lijst van de Cookies die door de verschillende systemen en partners van Pebble Media worden gebruikt. Deze tabel zal op periodieke tijdsstippen bijgewerkt worden.

Platform: Naam van het systeem dat het Cookie gebruikt

Naam: Naam van het Cookie

Type: Type voorwerp

Levensduur: levensduur van het Cookie

Voorwerp: Beschrijving van het nut van het Cookie

Domein: Domeinnaam die wordt gebruikt voor de registratie van het Cookie

 • ‘Eerste’ betekent dat het Cookie werd geregistreerd namens de domeinnaam van de website die de surfer bezoekt
 • ‘Derde’ betekent dat het Cookie werd geregistreerd namens een andere domeinnaam dan de domeinnaam van de website die de surfer bezoekt

 

 

Platform Naam Cookie Soort Levensduur Domein Voorwerp Type
Cxense cX_S Cookie Sessie Eerste Specifieke gebruikerssessie voor de site – enkele sessie Functioneel
Cxense cX_P Cookie 365 dagen Eerste Specifieke gebruikerssessie voor de site – over verschillende sessies Functioneel
Cxense gcks Cookie Sessie Derde Om sessie-informatie op te bouwen over alle sites in het Cxense-netwerk Analytisch
Cxense gckp Cookie 365 dagen Derde Om informatie over gebruikersprofielen op te bouwen over alle sites in het Cxense-netwerk Functioneel
Cxense _cX_segmentInfo Cookie 365 dagen Derde Bij het gebruik van DMP-segmenten voor ‘ad targeting’ met externe systemen – lijst van segmentidentifiers Functioneel
Cxense cX_T Cookie Tijdelijk Eerste Dit wordt slechts kortstondig ingesteld en daarna onmiddellijk gewist. Dit cookie bevat een willekeurige waarde en wordt alleen gebruikt om het topdomein van de site te vinden. Functioneel
Cxense _cX_S LocalStorage Permanent Eerste Overeenstemmend met het First party cookie ‘cX_S’ Functioneel
Cxense _cX_P LocalStorage Permanent   Overeenstemmend met het First party cookie ‘cX_P’ Functioneel
adhese Adhese2 Cookie 30 dagen Derde Unieke, anonieme user ID Functioneel
adhese Cap* Cookie Afhankelijk van de campagne Derde Cookie voor frequency capping Fucntioneel
adhese Adttr* Cookie 10 dagen Derde Consumed context tracking Functioneel
Predicube predicube Cookie 60 dagen Derde Bevat de ID van de bezoeker Functioneel
Rubicon Project audit Cookie 1 jaar Derde Geeft informatie weer omtrent het wegschrijven van cookies op een apparaat Analytisch
Rubicon Project c Cookie sessie Derde Geeft aan of een gebruiker een reclameboodschap heeft bekeken die via Buyer Cloud Bidder werd geleverd (voor campagnes waarvoor op ‘view-through’-basis wordt betaald). Analytisch
Rubicon Project Cd Cookie 1 jaar Derde Geeft aan of cookies uitgeschakeld zijn voor het toestel. Analytisch
Rubicon Project Cimg* Cookie 1 uur Derde Bevat informatie over getoonde reclameboodschappen (tijdstempel, site, interne identifiers voor de uitgever, koper, adverteerder en weergegeven reclameboodschap). Analytisch
Rubicon Project FPTrust Cookie browser Derde Network Advertising Optout proces Analytisch
Rubicon Project Khaos Cookie 1 jaar Derde Interne gebruikersidentifier die door Buyer Cloud Bidder en voor interne analysedoeleinden wordt gebruikt. Functioneel
Rubicon Project Rsid Cookie Sessiecookie Derde Sessiecookie dat informatie bevat over een toestel, inclusief regio (afgeleid uit IP-adres, niet uit geolocatiegegevens), besturingssysteem, browser, enz., die tijdens de veiling wordt gebruikt. Functioneel
Rubicon Project Put_* Cookie 30 dagen Derde Identifiers van de bieder, die op zijn vraag worden geplaatst en waarmee onafhankelijke informatie over een eindgebruiker van een bieder bij Rubicon Project wordt gesynchroniseerd, zodat de bieder (en dus niet Rubicon Project) kan bieden op reclameboodschappen via de advertentieruil van Rubicon Project op basis van behavioural targeting-informatie die alleen de bieder kent (d.w.z. dat de waarde van dit Cookie bij een biedingsaanvraag wordt gestuurd naar de bieder die ervoor zorgde dat dit cookie werd geplaatst). Functioneel
Rubicon Project trp_optout Cookie 5 jaar Derde cookie om aan te geven dat gebruiker zich heeft uitgeschreven voor targeting campanges op basis van surfgedrag Functioneel
Rubicon Project fcap Cookie 30 dagen Derde Cookie om het gebruik aan te geven van sync.php code, dit om het aantal requests naar Exchange API te beperken Functioneel
Rubicon Project Pux Cookie 90 dagen Derde Bevat vervaldata voor informatie in put_* cookies. Functioneel
Rubicon Project Rpb Cookie 30 dagen Derde Identifiers om forecasting mogelijk te maken voor segmenten Analytisch
Rubicon Project Rpx Cookie 30 dagen Derde Bevat vervaldata voor informatie in het rpb cookie. Functioneel
Rubicon Project Ruid Cookie 90 dagen Derde Gebruikersidentifier die met bieders in Bid Requests wordt gedeeld, zodat bieders kunnen synchroniseren met onafhankelijke gedragsgegevens die ze misschien over het relevante toestel hebben verzameld. Functioneel
Rubicon Project Sput Cookie 6 maanden Derde Bevat meerdere bieder-identifiers (d.w.z. gegevens die in meerdere put_* cookies zouden worden opgeslagen) in één cookie. Functioneel
Rubicon Project Ses* Cookie 1 dag Derde Geeft het aantal keren aan dat Rubicon Project aan een gebruiker een reclameboodschap heeft getoond voor dit specifieke artikel uit de inventory. Analytisch
Rubicon Project Vis* Cookie 1 dag Derde Geeft het aantal keren aan dat deze gebruiker een aanvraag voor een reclameboodschap voor dit specifieke artikel uit de inventory heeft geïnitieerd. Analytisch
Rubicon Project Dq Cookie 1 jaar Derde Geeft aan hoe diep een impressie in een browsingsessie op een specifieke site gelokaliseerd is. Analytisch
Rubicon Project apexAD Cookie oneindig Derde Geeft het aantal keren weer dat Rubicon Project een video reclame boodschap heeft vertoond op een specifiek onderdeel van een advertentie positie Analytisch
spotXchange Data Cookie 120 dagen Eerste Track Impressions Analytisch
spotXchange FRQCAP Cookie 120 dagen Eerste Specificeert of en wanneer een advertentieboodschap niet meer voor een gebruiker moet worden afgespeeld Functioneel
spotXchange History Cookie 120 dagen Eerste Registreert Audience Segmenten Functioneel
spotXchange Opt-Out Cookie 10 jaar Eerste Geeft aan of een gebruiker ‘Do Not Track’ heeft geactiveerd Functioneel
spotXchange Pacing Cookie 120 dagen Eerste Throttles Beacons Fired to Partners Functioneel
spotXchange Partner Cookie 30 dagen Eerste Slaat gebruikers-ID van partner op Functioneel
spotXchange Session Cookie sessie Eerste Slaat aantal views van een specifieke reclameboodschap op Functioneel
spotXchange Gebruiker Cookie 1 jaar Eerste Slaat gebruikersinformatie op: Gebruikers-ID, datum van aanmaken, enz. Functioneel
Improve digital pvt Cookie 90 dagen derde Het meten van vertoningen om conversies te meten Analytisch
Improve digital fh Cookie 90 dagen derde Het meten van vertoningen voor rapportage naar adverteerder Analytisch
Improve digital ih Cookie 90 dagen derde Beperkt het aantal vertoningen van het aantal advertenties (frequency capping) Functioneel
Improve digital ad Cookie 90 dagen derde het meten van vertoningen en kliks om conversies te meten Analytisch
Improve digital um Cookie 90 dagen derde activeren van bieding proces Functioneel
Improve digital lc7d Cookie 7 dagen derde activeren van bieding proces Functioneel
Improve digital lcai9h Cookie 9 hours derde activeren van bieding proces Functioneel
Improve digital Ihti Cookie 90 dagen derde Beperkt het aantal vertoningen van het aantal advertenties (frequency capping) Functioneel
 Pubmatic KADUSERCOOKIE Cookie 90 dagen derde Unieke identificatie van browser of device waarmee bezoekers de websites bezoeken Functioneel
Pubmatic KCCH Cookie 365 dagen derde Ter controle dat Pubmatic user id is geplaatst en dat werking van Pubmatic garandeert Functioneel
Pubmatic PUBRETARGET Cookie 365 dagen derde Gerbuikt voor retargeting doeleinden. Vb: indien u op een website van een adverteerder een product heeft bezocht om een advertentie van dit product te vertonen. Profiling
Pubmatic KTPCACOOKIE Cookie 90 dagen derde Ter verificatie dat 3th party cookies door de webbrowser aanvaard worden Functioneel
Pubmatic COKENBLD Cookie 365 dagen derde Om waarde op “True” te plaatsen indien cookies zijn geaccepteerd door webbrowser Functioneel
Pubmatic PUBMDCID Cookie 90 dagen derde Bewaren van een id om het data center te bepalen waarvan een advertentie wordt vertoond in de webbrowser Functioneel
Pubmatic KRTBCOOKIE_[DSPID] Cookie 60 dagen derde Doorgeven van cookie informatie zodat aankoopsystemen beslissen om een advertentie te vertonen. Profiling
Pubmatic SyncRTB and DPSync Cookie 90 dagen derde Om cookiesynchronisatie toe te laten met advertentie aankoopsystemen Functioneel
Pubmatic USCC Cookie 365 dagen derde Ter synchronisatie van user id’s op webpagina’s indien er meerdere advertentie kunnen verschijnen. Functioneel
Pubmatic DPPIX_ON and SYNCUPPIX_ON Cookie 365 dagen derde Ter beveiliging dat tijdens synchronisatie van cookies met derden, de cookies niet overschreven worden Functioneel
Pubmatic PUBUIDSYNCUPFQ Cookie 365 dagen derde Indicatie laatste tijdstip dat synchronisatie is uitgevoerd Functioneel
Pubmatic camfreq_<SITEID> Cookie 365 dagen derde Bijhouden hoeveel keer een specifieke advertentie is vertoond op een specifieke website. Analytisch
Pubmatic pubfreq_<SITEID> Cookie 365 dagen Derde Bijhouden hoeveel keer een specifieke advertenties is vertoond op een website voor elk advertentienetwerk afzonderlijk Analytisch
Pubmatic pubtime_<SITEID> Cookie 365 dagen Derde Bijhouden van tijdstip wanneer de metingen voor uniek bereik gereset worden Analytisch
Pubmatic PMFREQ_ON Cookie 365 dagen Derde Verzekeren van correcte werking tussen camfreq- en pubfreq cookie, zodat ze elkaar niet overschrijven Functioneel
Pubmatic DPFQ Cookie 365 dagen Derde Bijhouden van het aantal maal een partners pixel is ingeladen bij een unieke browser en staat capping toe binnen een bepaalde periode Functioneel
Pubmatic pi Cookie 365 dagen Derde Geeft aan welke pixels ingeladen mogen worden in de browser Functioneel
Pubmatic repi Cookie 365 dagen Derde Korte termijn cookie om aan te geven indien proces voor herpixelen actief is. Functioneel
Pubmatic ipc Cookie 365 dagen Derde Korte termijn cookie om informatie op te slagen tijdens cookie synching proces Functioneel
Pubmatic SPugT Cookie 30 dagen Derde Gebruikt om na te gaan wanneer server side cookie laatst was opgeslagen in de webbrowser. Functioneel
Pubmatic PugT Cookie 30 dagen Derde Gebruikt om na te gaan wanneer de cookies laatst waren geupdate in de webbrowser om het aantal server-side requests te beperken Functioneel
Pubmatic Pp Cookie 84 dagen Derde Om bij te houden op welke website als laatste een Pubmatic advertentie werd vertoond Funcioneel
Amobee  Uid Cookie  180 dagen  Derde  User id om Amobee (Turn) user te identificeren Functioneel
Amobee Clk Cookie  180 dagen  Derde Array of geëncrypteerde klik data om bepaalde acties te meten Analytisch
Amobee  Rds Cookie  180 dagen  Derde Lijst van tijdstip wanneer gebruiker gesynchroniseerd is Functioneel
Amobee  Rrs Cookie  180 dagen  Derde Lijst van partners waar gebruiker mee gesychroniseerd is Functioneel
Amobee  Rv Cookie  180 dagen  Derde Versie van cookie mapping Functioneel
Amobee  Fc Cookie  180 dagen  Derde Geëncrypteerde frequency capping data Functioneel
Amobee  Mpc Cookie  180 dagen  Derde Tijdelijke matching van cookies met partners tijdens synchronisatie Functioneel
Amobee  Optout Cookie  Permanent  Derde Opt out cookie voor de gebruiker. Verwijdert tevens alle andere Amobee cookies Functioneel
             

 

3. Controle van cookies

De informatie in de cookies wordt door Pebble Media gebruikt om reclameboodschappen en aangepaste content te verzenden. Het is mogelijk dat andere netwerken op maat gemaakte reclameboodschappen aanbieden die op een vergelijkbare manier werken.

Als u beslist om de cookies van een netwerk te weigeren,

 • zullen de reclameboodschappen en/of de content die aan u worden getoond, niet langer aan u aangepast zijn;
 • kan uw computer wel nog altijd technische cookies of, waar nodig, alleen non-profiling cookies ontvangen.

3.1 Beheer van de cookies die door de systemen van Pebble Media worden geregistreerd

Via de volgende links kunt u extra informatie verzamelen over de cookies van onze technische ondersteuningspartners. U kunt daar ook de cookies van die partners aanvaarden of weigeren:

 

 

Partner Privacy & Cookie Beleid Opt-out link
SpotX https://www.spotxchange.com/privacy-policy https://www.spotxchange.com/opt-out-notification
Adhese http://adhese.com/privacy
Predicube http://predicube.com/privacypolicy
Cxense https://www.cxense.com/about/privacy-policy https://www.cxense.com/about/preferences
Rubicon http://rubiconproject.com/privacy-policy http://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out
Improve Digital https://www.improvedigital.com/platform-privacy-policy/ https://www.improvedigital.com/opt-out-page/
Amobee https://www.amobee.com/trust http://www.amobee.com/trust/consumer-opt-out
Pubmatic https://pubmatic.com/legal/platform-cookie-policy/ https://pubmatic.com/legal/opt-out/
Smart Adserver https://smartadserver.com/corporate-privacy-policy/ https://smartadserver.com/corporate-privacy-policy/

 

3.2 Beheer van cookies die door externe netwerken worden geregistreerd

Ook adverteerders en advertentienetwerken, waarmee Pebble Media samenwerkt, maken gebruik van cookies voor metingen van hun campagnes en om advertenties te vertonen. Voor het gebruik van advertentiecookies door externe partijen, zijn contractuele afspraken gemaakt dat hen verplicht de strikte privacyregelgeving van de (niet-geregistreerde) gebruikers te garanderen.

Daarbovenop maakt Pebble Media gebruik van het IAB Transparancy & Consent Framework om de voorkeuren van de (niet-geregistreerde) gebruiker door te geven aan deze externe systemen.

De door de IAB goedgekeurde systemen garanderen de voorkeuren van de (niet-geregistreerde) gebruikers. Een lijst van de door het IAB goedgekeurde systemen kan u op deze url raadplegen.  Als u een alternatieve controle over uw keuzevrijheid wenst en een vereenvoudigde toegang tot een beheersysteem voor reclamecookies, surft u best naar www.youronlinechoices.eu. Dit is een site waar de belangrijkste reclamenetwerken samengebracht zijn. U kunt ook beslissen om de reclamecookies van elk van die netwerken te aanvaarden of te weigeren.

3.3 Beheer van cookies van uw browser

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om cookies door middel van een optie te controleren. Als u het gebruik van cookies door de websites beperkt, is het mogelijk dat u vanaf dat moment met een minder goede gebruikerservaring vrede zult moeten nemen, aangezien die niet meer op uw wensen wordt afgestemd. Het is mogelijk dat u daardoor ook uw specifieke voorkeuren (bv. verbindingsgegevens) niet meer kunt opslaan.  U kunt uw browsersoftware zo instellen dat cookies ofwel systematisch, ofwel afhankelijk van de verzender worden geweigerd. U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat u heel precies de keuze krijgt om cookies te aanvaarden of te weigeren voordat een Cookie op uw terminal kan worden opgeslagen.

Voor het beheer van de Cookies en uw keuzes verschilt de configuratie van browser tot browser. U vindt de nodige informatie hierover in het hulpmenu van de browser, waar wordt uitgelegd hoe u uw voorkeur in verband met Cookies kunt wijzigen:

Voor Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allow-cookies

 

4. Behandeling van vragen en incidenten:

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt: :

 • op het postadres: Data Protection Officer, Pebble Media nv, Schaliënhoevedreef 20C, 2800 Mechelen
 • via e-mail op privacy@pebblemedia.be

Leg duidelijk de aard van uw vraag of het incident uit, zodat we zo goed mogelijk kunnen antwoorden.

 

5. Extra informatie

Via de volgende links komt u meer te weten over het gebruik van cookies door de adverteerders: