Mission Statement

Pebble Media is een coöperatie van premium digitale media, die instaat voor het ten gelde maken (monetization) van de digitale media assets van haar mandaatgevers. Pebble Media marketeert en verkoopt digitale reclameconcepten, en aggregeert/integreert technologieën & diensten, om zowel direct als indirect, een maximaal rendement te garanderen voor zijn klanten, mandaatgevers en aandeelhouders.

Visie

Pebble Media wil de referentie zijn voor digitale communicatie door sterke mediamerken te verenigen in een netwerk van digitale touchpoints en door continu te innoveren in technologie en reclame concepten, met het oog op de lokale verankering van marketing-data.

Positionering

Bij het definiëren van de online communicatiestrategie zijn merken noodgedwongen aangewezen op verschillende partijen om het communicatiewiel rond te krijgen.

– Een merk wil visibiliteit en credibiliteit opbouwen/ondersteunen door een impactvolle branding aanwezigheid.

– In functie van doelgroepen en doelstellingen zullen productcategorieën op gerichte wijze met hun consumenten in contact willen treden.

– De zoektocht naar interactie met de consument. Het (ver)leiden van de consument naar het aangaan van een relatie met het merk/product (email adres, vraag naar info, sale,…).

De optimalisering van dit proces.

Pebblemedia wil een volledige digitale invulling geven aan de online communicatienoden van haar klanten.
Door middel van een uitgebreid netwerk van premium digitale kanalen kunnen wij voldoen aan de branding behoeften van de merken gecombineerd met extensie naar resultaatgerichte en onmiddellijk meetbare campagnes.

Op deze manier is de cirkel rond en kunnen merken via het Pebblemedia netwerk hun doelstellingen optimaal realiseren.

A. Branding

Het premium web portfolio van Pebblemedia laat toe aan onze adverteerders een impactvolle en valoriserende branding campagne te voeren. De adverteerders die voor een uitgesproken branding benadering gaan , krijgen een plaatsgarantie zowel op formaat als locatie. Voor de branding aanwezigheid hebben we bovendien een aantal premium formaten ter beschikking zoals zijn XL formaten, splash pagina’s adverskinnings, rich media.
Daarenboven is de thematische hergroepering van een aantal titels (sport, kids & parents, vrouwen, etc) een duidelijke manier om gerichte branding campagnes te voeren.

B. Brand Activation

De gezamelijke nieuwsbrief database van 2.400.000 emailadressen biedt de unieke mogelijkheid om gericht te adverteren op basis van leeftijd, geslacht en regio.
Zowel het plaatsen van display in de nieuwsbrieven als het gebruik van dedicated nieuwsbrieven geven een hoge return en vertegenwoordigen een essentieel onderdeel van het performance based aanbod van Pebblemedia.
Via onze High Performance Packs schakelen we de alternatieve formaten (textlinks, small banners, geïntegreerde pagina’s) en/of vrije inventory in om acties op te zetten met een hoge ROI.
Doelstellingen zoals gegarandeerde Cost Per Click of minimum aantal geregistreerde email adressen zijn ons niet vreemd en vormen onderdeel van het conversie aanbod.
Indien we dit aanbod bovendien versterken met een strategisch weldoordacht search engine marketing plan realiseren we één van de sterkste proposities die men vandaag in de markt kan bekomen.
Dit alles wordt uiteraard op doeltreffende wijze gemeten over alle kanalen en informatiedragers heen waarbij onze Pebblemedia Tracking & Optimizing tool toelaat om de performantie van de campagnes permanent te verhogen.

C. Services

In het huidige medialandschap met haar hoge diversiteit aan mogelijkheden en kanalen vinden wij het belangrijk om onze partners en adverteerders bij te staan bij de implementatie van hun communicatieplanning.
Dankzij onze goede banden met Telenet zijn we in staat om een performante doorvoersnelheid aan te bieden voor uw video boodschappen.
Bovendien kan u gebruik maken van ons videoteam voor de realisatie van uw eigen boodschappen. De ervaring die wij opdeden in het domein – getuige van www.gearboxtv.be en www.myhometv.be liegen er niet om .
Wij zijn zeer vertrouwd met de realisatie van rich media formaten en stellen hiervoor de nodige knowhow ter beschikking van onze klanten.
Ons creatief webdesign team kan u bovendien helpen uw bestaand materiaal om te zetten in rich media materiaal.

Aandeelhouders

Pebble Media werd opgericht door drie grote spelers in het Vlaamse medialandschap (Telenet, VAR en Concentra). Vandaag zijn er nog twee aandeelhouders : Telenet en VAR.
De vereniging van sterke digitale merken die de traditionele vormen van online advertising overstijgen en vertrekken vanuit een multitouch benadering is de basis van deze samenwerking.
De optimale mix tussen een hoog mediabereik en de wil om permanent te innoveren in nieuwe technologieën genereert een stroom van communicatie-opportuniteiten voor onze adverteerders en garandeert niet in het minst een lokale verankering van onze assets.

Over Telenet

Telenet Media is een online divisie die meer dan 4 miljoen contacten per maand bereikt. Deze contacten situeren zich vooral in de hogere sociale groepen 1 tot 4 met een uitgebalanceerd leeftijdsprofiel. Telenet Media levert bovendien de middelen (online video, emailing, idtv) om een multikanaal communicatiestrategie te implementeren. Telenet Media is een afdeling van Telenet nv.

Over Var

Var is de reclameregie van de VRT en commercialiseert de merken van de VRT. Tot die merken behoren voor radio en online: Radio 1, Radio 2, MNM, Studio Brussel en Klara. Voor televisie en online: één en Canvas/Ketnet.